Affordable Access

Els plets de la Reial Audiència de catalunya a Manresa (1809 i 1812-1813) que es conserven a l'Arxiu Nacional de Catalunya

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

untitled T A R D O R 2 0 0 9 - D O V E L L A - 24 Un dels fons importants que con- serva l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) és el de la Reial Audiència de Catalunya, institució creada a les corts de Barcelona de 1493 a partir de l’anterior Audiència Reial, instau- rada per Pere el Cerimoniós, i que va ser l’òrgan superior de l’administració de justícia a Catalunya fins l’any 1834, quan va ser substituïda per la nova Audiència Territorial. La docu- mentació d’aquest fons va ingressar a l’Arxiu Nacional de Catalunya l’any 1997 provinent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on es tro- bava dipositada. Malgrat el seu volum (més de 3.700 unitats d’instal·lació que ocupen 455 metres lineals de prestatgeria) i l’abast cronològic i ter- ritorial de la documentació que el conforma, aquest és un fons parcial, atès que només està format per part dels processos civils que va generar la Reial Audiència al llarg dels seus gai- rebé 400 anys de funcionament.1 La major part de la documentació que s’ha conservat (més de 14.600 uni- tats d’instal·lació) de la molta que va produir la Reial Audiència de Catalu- nya, es troba a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, a banda d‘una petita quan- titat de documentació (17 volums) que es conserven a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.2 La Reial Audiència de Catalunya durant la Guerra del Francès Tot i que en un primer moment de l’ocupació francesa de part de Cata- lunya les institucions catalanes –ajuntaments, corregiments, Reial Audiència, etc.– van mantenir la se- va vigència i, si més no nominalment, la seva autoritat, aquesta situació va canviar arran del nomenament de Jo- sep Bonaparte com a rei d’Espanya, per part de Napoleó. La relació amb els comandaments francesos es forçà el més d’abril de 1809 quan s’exigí a les autoritats i als empleats públics el jurament de fidelitat a Josep Bo- naparte, que havia de tenir lloc el diu- menge 9 d’abril al Palau de la Reial Audiència. Els magistrats de la Reial Audiència que anteriorment no havien H

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F