Affordable Access

1406, juny 15. Donació. Barcelona

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Joan Ermengol, bisbe de Barcelona, com a procurador i administrador dels pobres de Crist i les causes pies del bisbat, fa donació a Joaneta, vídua i marmessora d'Antic Corrajona, corredor, que al·lega pobresa i malaltia, de l'herència del marit, i en particular dels béns que aquest havia destinat a causes pies. Joaneta ha pagat 25 florins d'or d'Aragó per aquesta herència, que s'esmerçaran en causes pies.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments