Affordable Access

İso 9000 Kalite Yönetimi Sistemi İle İso 14000 Çevre Yönetim Sistemi: Benzerlikleri ve Farklılıklar

Authors

Abstract

Bu çalışmada, ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ile ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi analiz edilmiş ve bu iki konu arasındaki benzer ve farklı tarafl arı ile ilgili bir değerlendirme yapılmıştır.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments