Affordable Access

Konformne projekcije za Hrvatsku s najmanjim apsolutnim linearnim deformacijama

Authors
Publisher
Croatian geodetic society
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Konformne Projekcije
  • Kartografske Projekcije Za Hrvatsku
  • Najmanje Apsolutne Linearne Deformacije.
  • Conformal Map Projections
  • Map Projections In Croatia
  • Minimal Absolute Linear Distortions.

Abstract

U radu je dan usporedni prikaz postojećih konformnih projekcija za Hrvatsku te nove optimalne konformne projekcije po kriteriju najmanje najveće apsolutne linearne deformacije. U Hrvatskoj su se do sada upotrebljavale, a i ubuduće će se upotrebljavati, Gauss-Krügerova i Lambertova konformna konusna projekcija za potrebe službene kartografije. Prikazan su raspored i veličina deformacija u nekim postojećim varijantama tih projekcija te je dana ocjena najvećih apsolutnih linearnih deformacija. Dane su optimalne varijante tih dviju projekcija. Zatim je istražena primjena stereografske projekcije na područje Hrvatske, što do sada nije istraživalo. Pokazuje se da Gauss-Krügerova i Lambertova konformna konusna projekcija daju približno jednake najveće apsolutne linearne deformacije. Stereografska je projekcija u tom smislu povoljnija. Osim tih standardnih konformnih projekcija istražene su i tzv. adaptabilne konformne projekcije izražene polinomima drugoga do desetog stupnja. Pokazuje se da adaptabilne konformne projekcije postižu znatno manje vrijednosti najvećih apsolutnih linearnih deformacija, što je posljedica nepravilnog oblika područja. Tako je kopneno područje Hrvatske već polinomima šestog stupnja moguće preslikati s najvećom apsolutnom linearnom deformacijom od 1 dm/km. Pod područjem Hrvatske općenito se razmatra državni teritorij i epikontinentalni morski pojas, a iznimno se razmatra i samo kopneno područje Hrvatske. Optimalne varijante nađene su numeričkim postupcima primjenom programskog paketa MATLAB.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments