Affordable Access

Mira Alinčić, Dubravka Hrabar, Dijana Jakovac-Lozić, Aleksandra Korać: Obiteljsko pravo (II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Narodne novine, 2006.)

Authors
Publisher
law student association "Pravnik"
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

19Vuchetich.indd 233Pravnik, 41, 1 (84), 2007 Mira Alinčić, Dubravka Hrabar, Dijana Jakovac-Lozić, Aleksandra Korać: Obiteljsko pravo (II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Narodne novine, 2006.) Sažetak U listopadu 2006. godine, u izdanju Narodnih novina d.d. Zagreb, iz tiska je izašla knjiga Obiteljsko pravo, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Autori ove knjige su priz- nate stručnjakinje na području obiteljskog prava, prof. emeritus Mira Alinčić, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar (Pravni fakultet u Zagrebu), prof. dr. sc. Dijana Jakovac – Lozić (Pravni fakultet u Splitu) te prof. dr. sc. Aleksandra Korać (Pravni fakultet u Zagrebu). Potreba za novim izdanjem ove knjige javila se nakon donošenja novog, izmijenjenog Obiteljskog zakona (NN 116/03), a potom i donošenja Zakona o izmjenama i dopuna- ma Obiteljskog zakona (NN 17/04). Pored samog usuglašavanja sadržaja knjige s novim zakonom, vidljive su i neke druge promjene u usporedbi sa starim izdanjem: uključeno je više primjera iz sudske prakse; smanjen je opseg povijesnih dijelova koji služe kao uvod u pojedine institute obiteljskog prava; korišten je sitni slog za one dijelove materije koji spadaju u šire područje obiteljskopravne znanosti; pridodano je novo poglavlje «Europ- sko obiteljsko pravo u nastajanju». Knjiga je podijeljena u devet dijelova, a uključuje poglavlja Uvod u obiteljsko pra- vo, Bračno pravo, Izvanbračna zajednica žene i muškarca, Istospolne životne zajednice, Pravni odnosi roditelja i djece, Posvojenje, Skrbništvo, Uzdržavanje, Imovinski odnosi te Europsko obiteljsko pravo u nastajanju. Redoslijed poglavlja je sukladan redoslijedu re- guliranih instituta u Obiteljskom zakonu s izuzetkom instituta istospolne zajednice koji je reguliran posebnim Zakonom o istospolnim zajednicama (NN 116/03). Autorice prikazuju institute obiteljskog prava vrlo jasnim i jednostavnim stilom, imajući u vidu prvenstvenu didaktičku svrhu ove knjige. Uz jasnu razradu, opise i objašnjenja u knjizi nailazimo i

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments