Affordable Access

Milana Černelić, Marijeta Rajković i Tihana Rubić, ur.: Živjeti na Krivom Putu. Etnološka monografija o primorskim Bunjevcima

Authors
Publisher
Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Stud. ethnol. Croat., vol. 22, str. 395-418, Zagreb, 2010. Prikazi 406 Milana Černelić, Marijeta Rajković i Tihana Rubić, ur.: Živjeti na Krivom Putu. Etnološka monografija o primorskim Bunjevcima zagreb: FF Press, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Gradski muzej Senj, sv. I/2008. (381 str.); sv. II/2009. (356 str.); sv. III/2009. (236 str.) Svjedocima smo globalizacije svijeta, ali i regionalizacije i par- tikularizacije, dvaju procesa koji se istovremeno odvijaju, a uz koje se neminovno javlja zanimanje i potraga za identitetom, ključnom riječi su- vremene etnologije i antropologije – bilo da se radi o kulturnom, nacional- nom, etničkom, subetničkom, regionalnom ili nekom drugom identitetu. Etnološkoj javnosti već je poznato da je monografija Živjeti na Krivom Putu plod višegodišnjih etno-regionalnih istraživanja pitanja etnogeneze Bunjevaca i bunjevačkog/bunjevačkih identiteta u okviru dvaju znanstve- nih projekata izv. prof. Milane Černelić posvećenih njihovu primorsko- -ličkom ogranku. Ova su etnološka istraživanja timski i sustavno obavljana od 2003. do 2007. godine na području Krivoga Puta, naselja na primorskim padinama Velike Kapele ponad Senja. Posebna zasluga u procesu stvaranja ove monografije ide predanom mentorskom radu osobito M. Černelić, ali i nemalom takvom udjelu i mladih kolegica asistentica, također urednica monografije – M. Rajković i T. Rubić. U ovom prostorno ograničenom prikazu nije moguće iznijeti detaljan sadržaj autorskih članaka triju svezaka monografije budući da je riječ o velikom broju raznovrsnih priloga brojnih autora (moguće je naći takav kraći pregled kao dio prikaza J. Grbić u Etnološkoj tribini 32:183–186). Radije ćemo ukratko rezimirati i reći da ovu velebnu monografiju od go- tovo tisuću stranica sačinjavaju tri konceptualno neodvojiva dijela koji čine tematsko-znanstvenu cjelinu, rukopis koji je već od prvog sveska koncipiran tako da ostavlja prostora logičnom sadrž

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments