Affordable Access

Virtuel studieteknik

Authors
Publisher
Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN)
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

V ir tu e l st u d ie te k n ik , D a n sk U n iv e rs it e ts p æ d a g o g is k T id ss k ri ft n r. 8 , 2 0 1 0 50 Virtuel studieteknik Anmeldelse af Dorte Guldbrand Nielsen, Center for Medicinsk Uddannelse, Aarhus Universitet 12 filmvejledninger om studieteknik Thomas Harboe og Rikke von Müllen Det Samfundsvidenskabelige Fakultet KU og SDU 2009 www.samf.ku.dk/studiestart (under studieteknik for stu- diestartere) http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_ SDU/Studiestart/Samfundsvidenskab/Studieteknik. aspx Pædagogiske konsulenter Thomas Harboe og Rikke von Müllen har lavet 12 filmvejledninger om studie- teknik målrettet de samfundsvidenskabelige fakulteter på KU og SDU. Filmene er af 3-6 minutters varighed og omhandler studietekniske emner som skimning, intensiv læsning, notatskrivning, studiegrupper, aktiv deltagelse i undervisning og den gode studiedag. I filmene fortæller Thomas Harboe og Rikke von Müllen hjulpet af nogle studerende om meget relevante emner af interesse for studerende på universitetsniveau. Filmene er som nævnt målrettet samfundsvidenskab, men de fleste universitetsstuderende vil kunne have glæde af at se dem. Filmene er særdeles godt tilrette- lagt og med et klart budskab som afslutning til hvert emne. For mange studerende vil denne nye måde at blive præsenteret for studieteknik på formentlig være mere appetitvækkende end den boglige form. Det er i hvert fald en dejlig ny indgangsvinkel til emnet stu- dieteknik, som også undervisere vil kunne have glæde af at anvende i undervisningen. Filmene er tilgængelige på både KU og SDUs hjem- meside og alle interesserede er velkomne til at benytte dem under forudsætning af kildehenvisning. 81488_DUT_.indd 50 08-02-2010 12:45:05

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F