Affordable Access

Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğindeki 5 Yıllık Doğum Oranları ve Sezaryen Endikasyonları

Authors
Publisher
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

SüleymanDemirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2005 Aralık; 12(4) Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğindeki 5 Yıllık Doğum Oranları ve Sezaryen Endikasyonları Okan Özkaya Özet Amaç: Kliniğimizde 5 yıl süresince olan vajinal doğum ve sezaryen oranlarını araştırmak. Gereç ve Yöntem: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 1998 – 2002 yılları arasındaki 5 yıllık sürede meydana gelen vajinal doğum ve sezaryen olguları retrospektif olarak incelendi. Olgular yıllara göre vajinal doğum ve sezaryen olarak ayrı ayrı incelenirken, beraberinde yıllara göre sezaryen endikasyonları ve fetus cinsiyetleri belirlendi. Bulgular: Toplam 5 yıllık sürede 1502 doğum yaptırılmış olup bunların %46.3’ü vajinal yol, %53.7’si ise sezaryen ile doğurtulmuştu. Çalışmada başlıca sezaryen endikasyonlarını akut fetal distres, baş pelvis uygunsuzluğu, primipar makat geliş, isteğe bağlı sezaryen, eski ve mükerrer sezaryen, plasenta patolojileri (plasenta previa ve dekolman plasenta) ve çoğul gebelikler oluşturmaktaydı. Sonuç: Günümüzde sezaryen oranları hızla artmaktadır. Bunun nedenleri arasında, artan eski veya mükerrer sezaryen sayısı önemli yer tutmaktadır. Artan bu sezaryen oranlarının azaltılması için, uygun olan eski sezaryen hastalarında vajinal doğumun denenmesinin ve sezaryen endikasyonları belirlenirken daha objektif ve seçici davranılmasının önemli olduğu kanaatindeyiz. Anahtar kelimeler: Sezaryen, Vajinal Doğum, Eski Sezaryen Abstract Birth rates and cesarean indications at Süleyman Demirel University Obstetrics and Gynecology Clinic through a 5-year period Objective: To evaluate the vaginal birth and cesarean rates in our clinic through a 5-year period. Material and Methods: We retrospectively evaluated the vaginal birth and cesarean section records in our clinic between 1998-2002. Annual vaginal birth and cesarean delivery rates as well as cesarean indications and fetal gender were considered. Results: There were a total of 1502 births during the 5-year period; 46.3% of them were vaginal and 53.7% were cesarean deliveries, respectively. Major cesarean indications were acute fetal distress, cephalopelvic disproportion, breech presentation, elective cesarean section, previous cesarean delivery, placental pathologies (such as placenta previa or placental abruption), and multiple pregnancies. Conclusions: Cesarean section rates tend to increase sharply. Rising number of previous cesarean operations seems to be responsible for most of this increase. Trial of vaginal delivery after previous cesarean section in selected patients and estimating objective selection criteria for cesarean delivery might be important. Key words: Cesarean delivery, Vaginal delivery, Previous cesarean

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F