Affordable Access

The shifting of stress in nominal words to the proclitic in the local vernacular of Crikvenica

Authors
Publisher
Institute of Croatian Language and Linguistics
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Crikvenica
  • čakavski Govor
  • Pomicanje Naglasaka Na Prednaglasnicu U Imenskih Riječi
  • Crikvenica
  • Čakavian Speech
  • Stress Shifting From Nominal Words To The Proclitic

Abstract

U radu se prikazuju rezultati terenskoga istraživanja o pomicanju naglasaka u imenskih riječi na prednaglasnicu, odnosno o praslavenskom prijenosu siline unutar naglasne cjeline u čakavskome govoru Crikvenice. Pomicanje se naglasaka na prednaglasnicu provodi dosljedno u svima razmatranim kategorijama (osim u brojeva) u kojima su zadovoljeni ovi uvjeti: prvotni silazni naglasak na prvome (ili jedinome) slogu osnove one riječi koja čini naglasnu cjelinu s prijedlogom ispred sebe. U akuzativu su imenica muškoga i ženskoga roda zabilježene alternacije. Pomicanje naglasaka na prednaglasnicu u nekim primjerima srednjega roda u L jd. zahvaća i drugotne silazne naglaske koji su se na prvome slogu osnove našli naknadno, zbog naglasnoga ujednačavanja paradigme ili naglasnoga tipa.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F