Affordable Access

“Osmanlı Taraftarı Siyasî Bir Tefsir Örneği: Abdulvehhab et-Tıtvanî'nin “Nusratu'l-İslam” Adlı Eseri / A Pro-Ottoman Political Tafsir : Nusrat al-Islam by Abdulwahhab al-Tıtwani

Authors
Publisher
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

“Osmanlı Taraftarı Siyasî Bir Tefsir Örneği: Abdulvehhab et-Tıtvanî'nin “Nusratu'l-İslam” Adlı EseriMuhammed Abdulvahab et-Titvani 1269 hicri 1853 miladi yılında Morocconunbatısında Titwanda doğdu. Müfessirlığın yanındada Arap dili, Kelam, ve İslam hukuku dabiliyordu. O bir sosyalist, devrimci, ve bir politilacıydı. Titwanyanın valisine karşı çıkmıştı.Tidvani siyaseten Osmanlı hükümetiyle aynı görüşe sahip idi. O Osmanlıyı islam ülkelerininhalifesi olarak gördü. Titwanyalı bilim adamı olarak iki şey istiyordu, birincisi, bütünMüslimanların Osmanlı hükümiyetin koruma altında olmasını, ikincisi de, islam ümmetininbölünme sebeplerine ve nedenlerine karşı çıkmak. Kuranın tefsirini yazdığında, Osmanlınınhem içerden hem dışardan düşmanları vardı. Bu sebebten dolayı, Titwanyalı müfessirin tefsiriarab isyanı ve dönemin siyaseti hakkında olduğunu söyleyebiliriz. Islahatçı fkirleriyle bilinenbu Alim, yanısıra bir de aktif politikacıydı.Anahtar kelimeler: Titwanlı (Tatvani), Osmanlı, Kur'an. ***Abstract A Pro-Ottoman Political Tafsir : Nusrat al-Islam by Abdulwahhab al-TıtwaniTıtwani was born In the year 1341, Titwan, a city from the west of Morocco. Along withbeing an expert in tafsir (interpretation) he also knew the Arabic language, Theology and fqh(Islamic law). He was a socialist, a reformer and a politician. He once opposed the governor ofTitwan. This Titwanian man had political allies form the Ottoman government. He saw theOttoman government under the ruling of Islamic Caliphate. Titwani wanted two things, frst,for all Muslims to be one under the protection of the Ottoman government. And second, forthem to stand against reasons of separation. He wrote a tafsir of the Quran during the periodwhen the Ottoman government had enemies inside and outside of the country. Because of thesereasons it can be said that the Titwanian's tafsir is about revival and politics. Along with beingknown for having reformist thoughts this Alim (scholar) was also an active politician.Keywords: Titwanian. Ottoman. The Quran.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F