Affordable Access

Changes to the Education System of England and Wales in the last 70 years Part 5: The 60s and the 80s

Authors
Publisher
Silva Academy, Turkey / Fundacion Dharma, Spain / Laxman Publicity, USA
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

This paper is the fifth in a series and is concerned with the substantial progress made by comprehensive education between 1962 and 1983 to become the dominant mode of secondary education in England and Wales. Some parts of the national system were, however, resistant to the general change. The small township of Skipton, an example of one such locality was part of two LEAs, the West Riding County Council and (post 1974) North Yorkshire County Council. Negotiations under their governance produced numerous plans in attempts to reach agreement on an acceptable form for comprehensive reorganisation. All these attempts foundered and Skipton retained its grammar schools. Explanations for this outcome are the principal topic for enquiry in this article.Keywords: Secondary Education Reorganisation; Three-Tier Scheme; Direct Grant Schools; Selection at eleven. ÖZET Bu çalışma serinin beşincisidir ve 1962 ve 1983 yılları arasında İngiltere ve Galler'de baskın mod haline gelen ortaöğretim eğitimi olmak için geniş kapsamlı eğitim ve öğretim tarafından yapılan önemli ilerleme ile ilgilidir. Ancak ulusal sistemin bazı bölümleri genel bir değişime dirençliydi. Skipton’ın küçük bir ilçesi ki konumu nedeniyle iki LEA (Yerel Eğitim Kurumu)’nın, West Riding İlçe Belediyesi ve (1974 sonrası) North Yorkshire İlçe Belediyesi, parçası olan küçük bir ilçesi buna örnek gösterilebilir. Kendi yönetimleri altındaki müzakerelerde, daha kapsamlı yeniden yapılanma için kabul edilebilir bir form üzerinde anlaşmaya varmak için yapılan girişimlerle çok sayıda plan üretildi. Tüm bu girişimler başarısızlıkla sonuçlandı ve Skipton kendi dil okulunu korudu. Bu makalede bu sonuca ilişkin açıklamalar soruşturma için asıl konuyu oluşturmaktadır. Anahtar Kelimeler: Ortaöğretim Yeniden Yapılanma; Üç-Aşama Programı; Doğrudan Hibe Okulları; 11 yaşta okul seçim testi.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F