Affordable Access

Primary municipal longterm planning. A methodological proposal

Authors
Publisher
Statens Byggeforskningsinstitut, SBI
Publication Date
Keywords
  • ByplanlæGning
  • Byforvaltning

Abstract

Rapporten redegør for sammenhængen mellem den fysiske og økonomiske planlægning på det primærkommunale niveau. Endvidere anvises der i rapporten metoder til en samordning af den fysiske og økonomiske planlægning ved udarbejdelsen af rullende flerårsplaner. Rapportens hovedsigte har været at bistå danske kommuner i deres bestræbelse på at opbygge organer og rutiner til varetagelse af den kommunale langtidsplanlægning. Dette sigte indebærer, at rapporten tager dansk lovgivning, forvaltning og byplanpraksis som sit udgangspunkt.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments