Affordable Access

Одно- та двоквантові процеси в твердих розчинах барвників

Authors
Publisher
ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - P_09_Kondraten016.doc ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE Т. 5, № 3 (2004) С. 474-480 V. 5, № 3 (2004) P. 474-480 474 УДК 620.193.4 ISSN 1729-4428 П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін Одно- та двоквантові процеси в твердих розчинах барвників Національний авіаційний університет, Сумський державний університет В роботі проведені експериментальні та теоретичні дослідження процесів в твердих полімерних розчинах барвників, в результаті яких показано, що опромінювання барвників високоенергетичними квантами світла спричинює нестабільність (обезбарвлювання) молекул. При цьому механізмі обезбарвлювання молекули барвника суттєво залежать від природи і розташування її збуджених станів. Наприклад, в молекулі метиленового голубого (МГ) безпосереднім (одно- чи двоквантовим) збудженням можна досягти рівня πσ*-дисоціативного стану, де σ*-МО локалізована на S-C-зв’язку. Крім того, виявлені два інші механізми, які включають перенос електрона від збудженої в синглетний стан молекули на матрицю чи від матриці на збуджену молекулу МГ. Аналогічні результати отримані при дослідженні обезбарвлюванні резазурину. В цьому випадку при дисоціації молекули розривається N-O-зв’язок. У випадку діамантового зеленого двоквантових процесів не виявлено, в той час як одноквантові протікають з високою ефективністю. Ключові слова: тверді розчини, полімерні барвники, обезбарвлювання. Стаття поступила до редакції 19.02.2004; прийнята до друку 30.08.2004. Раніше, при дослідженні сенсибілізованих метиленовим голубим реакцій фотоокиснення абієтинової кислоти [1,2] чи солі діазонію [3] в полімерній матриці ми звернули увагу на те, що при великих інтенсивностях (Io > 5⋅103 Вт/м2) опромінювання порушується закон взаємозамістимості1, внаслідок чого збільшення інтенсивності світла при постійній експозиції призводить до падіння квантового виходу сенсибілізації. Було висловлено припущення [4], що однією з можливих причин цього ефекту є двоквантові пр

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F