Affordable Access

Prof. dr. sc. Paula Durbešić, dobitnica nagrade „Ivo Horvat“ za životno djelo

Authors
Publisher
Croatian entomological society
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Etnomologia Croatica vol 14. num 3-4 prijelom.indd 85 DRUŠTVENE VIJESTI SOCIETY NEWS Prof. dr. sc. Paula Durbešić, dobitnica nagrade „Ivo Horvat“ za životno djelo Nagrada Ivo Horvat dodjeljuje se dr- žavljanima Republike Hrvatske za izvan- redna postignuća na području zaštite priro- de u RH, za uspješno provedene projekte i programe u zaštiti prirode; razvoju sustava obrazovanja o zaštiti prirode u odgoju i obra- zovanju, za posebna dostignuća pojedinaca za razvoj i unaprjeđenje zaštite prirode na državnoj i međunarodnoj razini, kao i za ista- knute doprinose stručnih institucija, strukov- nih i drugih udruga u razvoju i unaprjeđenju zaštite prirode. Nagrada se ustanovljuje kao godišnja nagrada i nagrada za životno djelo, a Ministarstvo kulture dodjeljuje je povodom 22. svibnja,tj. Dana zaštite prirode u Republi- ci Hrvatskoj i Međunarodnog dana biološke raznolikosti. Nagrada za životno djelo ove godine dodijeljena je prof. dr. sc. Pauli Durbešić koja je svojim izvanrednim doprinosom i ra- dom na zaštiti prirode zauvijek obilježila po- dručje prirodoslovlja kao znanosti, a njezina postignuća ostaju trajno dobro Republike Hrvatske. Objavila je preko stotinu znanstvenih i stručnih radova, od kojih mnogobrojni pripada- ju području zaštite prirode. Njezin rad je prije svega bio usmjeren na istraživanje zajednice kukaca u šumskim zajednicama Gorske Hrvatske te je kao organizator znanstvenog rada i voditelj aktivno sudjelovala u više znanstvenih projekata. Bila je profesor i mentor mnogobrojnim studentima, istraživačima i današnjim ugled- nim stručnjacima. Predavala je i vodila kolegije u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na trima sveučilištima te na sedam fakulteta, pri čemu je redovito isticala važnost terenske nastave u procesu edukacije. Posebno je cijenjena kao izvrsna predavačica koja zna privući pozornost i zainteresirati auditorij za temu koju prezentira. Izrazito je visoko cijenjena kod Ministar kulture Božo Biškupić i dobitnica nagrade „Ivo Horva

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F