Affordable Access

Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Schneider Electric Việt Nam :

Authors
Publisher
Đại học Kinh tế TP.HCM,
Publication Date
Keywords
  • Văn Hóa Doanh Nghiệp

Abstract

Cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Schneider Electric Việt Nam.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.