Affordable Access

1339, desembre 5 idus [9]. Establiment. Barcelona

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Simó Saclascania, fill del difunt Romeu, fuster de Barcelona, fa Establiment a favor de Pere Oliver, del mateix ofici i ciutat, i la seva muller Francisca d'una casa situada al suburbi, sota el carrer de Boforn, que té pels hereus del mercader Nicolau Ferrer de Vic i en alou per les pabordies de febrer i agost de la seu; cens: 12 morabatins

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.