Affordable Access

El Fons fotogràfic de la nissaga dels Merletti: mig segle de fotoperiodisme

Authors
Publisher
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

untitled EL FONS FOTOGRÀFIC DE LA NISSAGA DELS MERLETTI: MIG SEGLE DE FOTOPERIODISME PEP PARER INTRODUCCIÓ Des de 1839, la tècnica fotogràfica ha permès ampliar el ventall de materials històrics i durant molts anys s’ha usat la fotografia com a prova irrefutable de molts fets i accions protagonitzats pels homes i les dones de l’era moderna. La seva pròpia naturalesa mecànica (si se’m permet aquesta contradicció) li ha atorgat la fama de representar objectivament la realitat: inconscientment donem al document fotogrà- fic carta de veritat. Però, sabem interpretar el rastre de llum que és una fotografia? Sabem llegir la imatge, el missatge visual, com cal? Tenim en compte el context, la tendència, l’estil, les vivències del fotògraf que la va realitzar? Molts historiadors han usat i usen fotografies per documentar-se i il·lustrar els seus treballs. Però molts d’aquests historiadors o investigadors cauen en l’error de deixar de banda aspectes que la fotografia té, tant com a imatge igual que com a ob- jecte, i que són, en conjunt, el que dóna un valor característic a la fotografia històrica. Es dóna molta importància a la documentació rigorosa dels escrits històrics i en canvi no se’n dóna a la documentació correcta de les fotografies, de les quals molts cops no se cita l’autor, i no es reflexiona sobre la intenció que hi havia al darrere de les imatges, ni quin ús van tenir: és el parany de creure en l’objectivitat de la fotogra- fia, de creure que la imatge fotogràfica, com a representació de la realitat, s’explica per ella mateixa. Actualment, aquesta falta de rigor ja no pot ser admissible. Si desconfiem d’un text del qual desconeixem l’autor o donem importància al context en què es va crear una obra d’art, què té la fotografia que la fa tan innocent? Vivim en una societat visual. La fotografia és per tot arreu. La democratització indus- trial la fa assequible a tothom. La vulgarització de l’acte fotogràfic porta a veure’l com un fet sense valor: s’obvia l’autor i es dóna el mè

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F