Affordable Access

Inzicht en uitzicht: De Nederlandse energiemodellen.

Authors
Source
Legacy

Abstract

economie 2 2004 K w a r t a a l s c h r i f t J r g . 1, 2 0 0 4216 Samenvatting In dit artikel bespreken wij, gegeven de bijdragen van de andere auteurs, de stand van za- ken en de vooruitzichten met betrekking tot de ontwikkeling en het gebruik van Nederlandse energiemodellen. Net als anderen in dit katern komen wij tot de conclusie dat de kenmerken en uitkomsten van de drie Nederlandse energiemodellen tamelijk sterk verschillen. De ver- schillende modellen ondersteunen daarmee verschillende argumenten, en de beleids- discussie wordt daarmee vooruitgeholpen. Uiteraard betekent dit dat het ene model ge- schikter kan zijn om een bepaalde vraag te beantwoorden in vergelijking met een ander model. Wij bepleiten een verdere ontwikkeling van de Nederlandse energiemodellen waar- bij bijzondere aandacht dient te worden besteed aan een stevigere verankering in zowel de theorie alsook de empirie. Bovendien pleiten wij voor een situatie waarbij de overheid, naast advies van instellingen zoals de planbureaus, meer ruimte creëert voor adviezen van deskundigen, zoals gerenommeerde economen en energiedeskundigen. 1 Inleiding Kennis en informatie zijn schaarse goederen. Wie wat wil weten, moet tijd, geld of beide investeren in het daadwerkelijk verkrijgen van kennis en informatie. Voor een adequaat be- stuur door politici en ambtenaren is dit proces zowel bij de beleidsvoorbereiding als bij de beleidsuitvoering van groot belang. In dit katern is inzicht verschaft in de beleidsmodellen, NEMO, SAVE en MEI–Energie. Alle drie de modellen zijn gericht op het verkrijgen van kennis en informatie, in dit geval specifiek over de dynamiek van het energieverbruik in ons land. Maar zoals inmiddels duidelijk is geworden verschillen deze modellen nogal van el- kaar. Niet iedereen lijkt daarmee even gelukkig. Zo spreken de redacteuren in hun inleiding over een ‘vergelijkend warenonderzoek’. Naar analogie van het onderzoek van de Consu- mentenbond zijn de drie modellen in dit katern getest in dezelfde omsta

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F