Affordable Access

Projekt Administrative and management reform of Croatian Archive Service MATRA 06/HR/9/2

Authors
Publisher
Croatian State Archives; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Događanja, Arh. vjesn., god. 51 (2008), str. 405-466 464 Projekt Administrative and management reform of Croatian Archive Service MATRA 06/HR/9/2 U suradnji s Nacionalnim arhivom Kraljevine Nizozemske Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Hrvatski državni arhiv provode projekt Administrative and management reform of Croatian archive service. Projekt je pokrenut u okviru pret- pristupnog programa pomoći Vlade Kraljevine Nizozemske Matra Pre-accession Projects Programme (MPAP), kojim se želi pomoći državama kandidatkinjama u zadovoljavanju kriterija za članstvo u EU i u jačanju sposobnosti za provedbu usvo- jenih politika te za sudjelovanje u europskim programima i projektima. Svrha je ovog dvogodišnjeg (2007.-2008.) bilateralnog projekta podržati Mini- starstvo kulture i arhivsku službu u Republici Hrvatskoj u optimiziranju ustroja i djelatnosti arhivske službe, usvajanju i primjeni europskih politika i preporuka te u podizanju institucionalne i stručne osposobljenosti za sudjelovanje u europskim programima i projektima. Projekt obuhvaća veći broj aktivnosti: od analize pravnih i organizacijskih as- pekata djelovanja arhivske službe i preporuka za njihovo unapređenje, do raznih oblika stručne pomoći, prijenosa znanja i razmjene iskustava. Uz Ministarstvo kulture, Hrvatski državni arhiv i Nacionalni arhiv Kraljevine Nizozemske, kao nositelje projekta, u njemu sudjeluju nizozemska ministarstva nadležna za područja kulture i unutarnjih poslova, područni državni arhivi u Hrvats- koj i veći broj stručnjaka iz Nizozemske. Za ovaj je projekt Vlada Kraljevine Nizo- zemske odobrila iznos od 375.000 eura. Arhivsko zakonodavstvo U okviru projekta provedena je analiza hrvatskog arhivskog i srodnog zakono- davstva (propisi o uredskom poslovanju, pravu na pristup informacijama, zaštiti osobnih podataka i dr). Razmotrena je usklađenost naših propisa s odgovarajućim europskim preporukama i smjernicama te s Načelima za arhivsko zakonodavstvo koja je prije desetak godin

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F