Affordable Access

L'avaluació de la formació professional reglada 2008-2009

Authors
Publisher
Quaderns d'avaluació
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

felouzis 24 QUADERNS D’AVALUACIÓ 10 AVALUACIÓ I DEMOCRÀCIA EN ELS SISTEMES EDUCATIUS Georges Felouzis. Professor de Sociologia de la Universitat de Ginebra. [email protected] Avui en dia, l’avaluació és una eina clàssica de posada en qüestió de les polítiques públiques. Es tracta d’un instrument a disposició de les polítiques públiques per rendir comptes sobre la seva acció i per orientar la seva aplicació (Lascoume i Le Galès 2004), però també, i potser sobretot, es tracta d’una eina de coneixement de la qual poden apropiar-se els actors per tal de comprendre les conseqüències de la seva activitat quo- tidiana, d’allò que d’alguna manera “produeixen”. Aquest és un punt central que pren una dimensió particular en el món escolar. Com ho demostren la majoria de treballs, els fenòmens escolars són d’una gran complexitat i comprendre les conseqüències d’una acció (en una aula, un centre educatiu o, a nivell més “macro”, una regió o una nació) només és possible si es fa un càlcul objectiu dels fenòmens estudiats. Així mateix, l’avaluació —en tot cas el concepte que defensaré aquí— no és altra cosa que un càlcul objectiu de les conseqüències de l’acció pública, sigui quin en sigui el nivell (individual o col·lectiu). Aquesta definició prèvia no implica en absolut que aquesta avaluació sigui “neutra” ni el fruit pur del coneixement objectiu. Tot i que es desprengui d’aquest coneixement, sempre és fruit d’una interpretació i de les idees preconcebudes que la regeixen. L’avaluació només es concep a partir dels objectius i de la finalitat que es desprenen de les opcions polítiques i socials, de les preferències socials valoritzades per la societat en un moment donat. Per tant, ens hem de demanar alhora la fiabilitat tècnica de la me- sura, però també les condicions de producció i la utilització política que se’n fa. Defensaré aquí la idea que l’avaluació en l’àmbit de les polítiques escolars pot ser un mitjà per accedir a un plus de

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments