Affordable Access

PROFESIONALNI VIRUSNI HEPATITISI

Authors
Publisher
Institute of safety research and development; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

325 SIGURNOST 50 (3) 325 - 327 (2008) Profesionalne bolesti uzrokovane biološkim štetnostima definirane su člankom 2., točka- ma 44. i 45. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o listi profesionalnih bolesti (N.N., br. 107/07.), kao zarazne ili parazitske bolesti pre- nesene na čovjeka sa životinja ili životinjskih ostataka (točka 44.) ili kao zarazne ili parazitske bolesti uzrokovane radom u djelatnostima gdje je dokazan povećan rizik zaraze (točka 45.). Jednu od najčešće prijavljivanih skupina profesionalnih zaraznih bolesti čini skupina hepatitisa uzrokovanih virusima hepatitisa A, B ili C. Radi se o profesionalnim bolestima koje se najčešće dijagnosticiraju u djelatnostima u kojima je dokazan povećani rizik od zaraze, pa su tako najčešće u zdravstvenih djelatnika koji svakodnevno profesionalno rukuju potencijalno zaraženom krvlju i drugim izlučevinama bole- snika. Najugroženiji su među njima liječnici i medi- cinske sestre/tehničari. S obzirom na tip virusa, među profesionalnim hepatitisima danas domi- nira virus hepatitisa C zbog nepostojanja cjepi- va, prijenosa putem krvi i visoke zaraznosti. U ovome prikazu bit će razmotreni slučajevi profesionalnih virusnih hepatitisa A, B i C na- stalih na manje uobičajenim radnim mjestima na kojima postoji povećan rizik zaraze. PRIKAZ 1. SLUČAJA - HEPATITIS B U FIZIOTERAPEUTA Žena starosti 50 godina, po zanimanju viši fizioterapeutski tehničar, s ukupnim radnim sta- žom od 30 godina. Cijeli radni staž provela je u istoj bolničkoj ustanovi obavljajući poslove fizikalne terapije na bolničkom odjelu za hitnu i intenzivnu medicinu. Prema službenom opisu poslova povremeno je u neposrednom kontak- tu s bolesnicima koji uz svoje osnovne bolesti imaju i različite vrste virusnog hepatitisa. Bo- lesnica kao respiratorni fizioterapeut obavlja specifične vježbe disanja i drenaže te je sva- kodnevno izložena iskašljaju bolesnika. Dodat- no je u dokumentaciji priložen slučaj gdje je bolesnica bila u direktno

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F