Affordable Access

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – « Облік і аудит » і 6.030504 «Економіка підприємства»)

Authors
Publication Date
Keywords
  • План 2011

Abstract

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Островський І.А., Кожокіна К.О. ПРОГРАМА І Робоча програма навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» і 6.030504 «Економіка підприємства») Харків ХНАМГ 2011 Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – « Облік і аудит » і 6.030504 «Економіка підприємства»). / Укл.: І.А. Островський, К.О. Кожокіна. – Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – _ с. Укладач: І.А. Островський, К.О. Кожокіна Рецензент: канд. екон. наук Т.А. Пушкар Рекомендовано кафедрою економіки підприємств міського господарства, протокол № __________.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.