Affordable Access

Аналіз методології оцінювання людського капіталу

Authors
Publisher
Національний університет "Львівська політехніка"
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

69 АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ Юринець З.В., Гавриляк О. М. Львівський національний університет імені Івана Франка Сьогодні вагому роль у розвитку конкурентоспроможності країни відіграє процес оцінювання людського капіталу. Сучасні дослідження свідчать, що чи не найбільший вклад у приріст національного доходу має людський капітал. Тому виникає питання: за допомогою яких методів проводити оцінювання людського капіталу, як здійснювати найбільш точні розрахунки, як проводити прогнозування на майбутнє для ефективного використання людського капіталу. Для оцінювання людського капіталу, аналізу умов його формування та розвитку в різних країнах використовують найрізноманітніші показники. Найбільшого поширення отримали індекс розвитку людського потенціалу (англ. – Human development index), індекс якості життя (англ. – Quality of life index) та індекс людського щастя (англ. – Index of human happiness). Індекс розвитку людського потенціалу є найпоширенішим показником, який дає змогу оцінити умови формування та розвитку людського капіталу. Він відображає середній рівень досягнень країни в трьох найважливіших елементах: довгому та здоровому житті, яке вимірюється показником очікуваної тривалості життя; знаннях, що визначаються рівнем освіченості дорослого населення та загальною кількістю тих, хто вступив у навчальні заклади; гідному рівні життя, який вимірюється показником ВВП на душу населення [1, с. 109]. Більш змістовним для аналітичних висновків є індекс якості життя, що запропонований американською організацією „International Living”. Необхідність розрахунку цього показника пов’язана з тим, що якість життя – це та ознака успішності держави, яку безпосередньо відчувають на собі пересічні громадяни. Перевагою є те, що індекс якості життя формується завдяки дев’яти актуальних ознак: вартості проживання, відпочинку та рівня культури, економічної ситуації, стану довкілля, свободи населення, рівня здоров’я та розвитку промисловості, рівня

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F