Affordable Access

Edukativni vikend s Oktal Pharmom

Publisher
C.T. - Poslovne informacije; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

22 M E D I X • v E l j a č a / o ž u j a k 2 0 1 0 • G o D . X v I • b r o j 8 6 Stručna događanja U nastojanju širenja eduka-tivne uloge na što veći broj zdravstvenih djelatnika, Oktal Pharma, jedna od vodećih veledrogerija u Hrvatskoj, od 5. do 7. veljače 2010. prvi je put organi- zirala stručno savjetovanje liječnika specijalista opće medicine. U Opatiji je okupljeno 120 liječnika iz cijele Hrvatske s ciljem informiranja o no- vostima u liječenju pojedinih bole- sti, uz naglasak na nove proizvode iz zastupničkog asortimana. Među predavačima, poznatim stručnjaci- ma iz Hrvatske, našla se i gošća iz Bugarske, dr. Nonna Petrova. Najviše je predavanja održano iz područja gastroenterologije, i to o važnosti pravovremenog liječe- nja pacijenata od Chronove bolesti, problemu hepatalne encefalopatije te problemu funkcionalne dispep- sije i sindroma nadraženog crijeva. Govorilo se i o važnosti izbjegavanja antibiotika kod akutnih i kroničnih virusnih infekcija s mogućnostima homeopatskog liječenja te problemu depresije, koji je sve je veći. Prof. dr. sc. Željko Krznarić (KBC Zagreb, Centar za kliničku prehranu) osvrnuo se na nove hr- vatske smjernice za primjenu ente- ralne prehrane u Crohnovoj bolesti koje su objavljene u „Liječničkom vjesniku“ (siječanj/veljača 2010.). Govoreći enteralnoj prehrani u paci- jenata oboljelih od Chronove bolesti, prof. Krznarić iznio je svoja klinička iskustva i pokazao koliko je enteral- na prehrana važna u liječenju. Prof. dr. sc. Ranko Ostojić (KBC Zagreb) naglasio je važnost pravo- dobnog prepoznavanja hepatalne encefalopatije. Od novosti u njezi- nu liječenju istaknuo je Hepa-Merz (L-ornitin-L-aspartat), novi proizvod čiji se dolazak na tržište očekuje tije- kom 2010. Riječ je o klinički dokaza- nom lijeku, standardu u terapiji pa- cijenata sa simptomima manifestne ili latentne hepatalne encefalopatije, koji brzo i učinkovito snižava razinu amonijaka i dovodi do poboljšanja kognitivnih funkcija i kvalitete život

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F