Affordable Access

Pastures i camins ramaders del Berguedà

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

16 L’EROL Camins pels ramats d’ovelles A casa nostra l'activitat ramadera és molt antiga; es remunta a més de sis mil anys enrere quan els habitants del territori que avui anomenem Catalunya van co- mençar a fer de pagesos i pastors. Això va esdevenir gràcies a gent que, procedent de la Mediter- rània oriental, va instal·lar-se a les planes litorals i, poc a poc, va difondre les tècniques agrícoles i ramaderes, introduint el blat i l’ordi i animals com l’ovella i la cabra, productes que van servir de base a la nova economia. La difusió de l'agricultura i la ra- maderia es va realitzar seguint el curs dels rius principals i no es va implantar arreu de la Península Ibèrica fins a la segona meitat del quart mil·lenni aC. A les terres prepirinenques, i més a les zones muntanyen- ques, als fons de les valls, aquesta transformació no va ser fàcil; segur que abans que pagesos, la gent d'aquestes contrades van ser pastors que practicaven la transhumància, o sigui, el pas- toreig estacional entre la plana i la muntanya o bé aprofitaven les pastures properes als conreus i rostolls. L'herba és l'aliment de les ove- lles i per aquesta raó els pastors han buscat des de temps imme- morial les pastures naturals fent llargs viatges amb els seus ramats. L'organització de l'economia ramadera, les tradicions i les ordenacions dels pastors giren al voltant de l'herba. L'herba n’és el motor. Durant segles la ramaderia va ser transhumant: els ramats havien de seguir l'herba allà on era, a muntanya a l’estiu i a terra baixa a l’hivern. I durant segles s’ha format una tradició i una cultura que ha modelat profun- dament el país i que avui, que som tan urbans, està en risc de desaparèixer. Els topònims, tossuts, ens parlen de colls triadors, roques blanques i d'orris, però només els pastors i la gent vinculada a la ramaderia sap interpretar-los com a llocs on tradicionalment se separava el bestiar de cada casa, les fites que marcaven l'antic camí ramade

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments