Affordable Access

Evaluation of Transparency, Temperature, Dissolved Oxygen Content and pH Level of Erzurum Porsuk Puddle Water in Terms of Fish Culture / Erzurum Porsuk Göletinin Berraklık, Su Sıcaklığı, Çözünmüş Oksijen Miktarı ve pH Seviyesinin Kültür Balıkçılığı Yönünd

Authors
Publisher
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ / JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ABSTRACT: Temperature, dissolved oxygen, pH and limpidity of Erzurum Porsuk Puddle water were investigated on monthly basis. Surface water temperature changed from 4 ºC to 25 ºC. In terms of limpidity, maximum secchi- disc value was determined as 120 cm in October 1995, and minimum value was recorded as 20 cm in August 1996. Considering all of the data, it was found that the Porsuk puddle’s water was very suitable for culture of Cyprinid species, especially for mirror carp.Key Words: Porsuk Puddle, Fish culture, Cyprinidae,Salmonid, ErzurumErzurum Porsuk Göletinin Berraklık, Su Sıcaklığı, Çözünmüş Oksijen Miktarı ve pH Seviyesinin Kültür Balıkçılığı Yönünden Değerlendirilmesi ÖZET: Erzurum Porsuk göleti suyunun sıcaklığı, çözünmüş oksijeni, pH’sı ve berraklığı aylara göre incelendi. Yüzey su sıcaklığı 4 ºC -25 ºC arasında değişti. Berraklık yönünden yapılan secchi disk ölçümlerinde maksimum değer Ekim 1995’te 120 cm ve minimum değer ise Ağustos 1996’da 20 cm olarak kaydedildi. Elde edilen veriler dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, gölette sazan türlerinin özellikle aynalı sazanın başarıyla yetiştirilebileceği sonucuna varıldı.Anahtar Kelimeler: Porsuk Göleti, Balıkçılık, Sazangiller, Alabalık, Erzurum

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F