Affordable Access

Terrassa 1902-1909: de la vaga general a la Setmana Tràgica

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Article 12 TERRASSA, 1902-1909: D E LA VAGA GENERAL A LA SETMANA TRÀGICA' Lourdes Plans i Campderrós Malgrat que alguns historiadors terrassencs' han treballat temes relacionats amb els moviments socials i populars (obrerisme, republicanisme, socialisme, condicions laborals, vida quotidiana, etc), encara resta pendent una recerca profunda sobre els moviments socials en una època tan farcida de conflictes entre obrers/obreres i la patronal com fou el període comprès entre el final del segle XIX i la Setmana Tràgica a Terrassa. A hores d'ara només disposem d'una monografia que estudia parcialment aquesta època; em refereixo concretament al treball d'investigació de Juli Colom sobre el republicanisme local entre la I República i la Setmana Tràgica.^ No hi ha cap més estudi sobre la resta de moviments socials i obrers que van protagonitzar g el període que ens ocupa, ni tampoc cap biografia completa d'algun d'aquells líders ^^ sindicals o obrers que van mobilitzar les masses.^ 2) El present treball va néixer amb la voluntat d'obrir un nou camí en la historiografia | local, tot presentant una primera visió de conjunt del moviment obrer i de les condicions socials del moment. Es tracta d'un treball encara inacabat, tant pel que fa a les fonts d'arxiu i d'hemeroteca utilitzades com, evidentment, a les hipòtesis i conclusions que pot aportar en aquests moments. fi 131 L'actual hipòtesi sobre l'obrerisme a Terrassa g Les primeres organitzacions de treballadors de mitjan segle XIX estaven formades o per sectors sovint d'arrel cristiana que podríem identificar amb models corporatius oq i gremials. Això vol dir que els primers sindicats eren d'ofici i no pas de ram industrial 2 ni, en general, de classe. La seva tasca era reivindicativa i pragmàtica alhora i, fins i ^ tot, de vegades prenien una actitud més defensiva que ofensiva. La reivindicació principal d'aquest primer obrerisme va ser que l'Estat promulgués lleis que autoritzessin el dret d'associació, cosa

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F