Affordable Access

Godišnja nagrada "Milovan Gavazzi" Hrvatskog etnološkog društva za ostvarenja u 2012. godini

Publisher
Croatian Ethnological Society and Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

NAGRADE146 GODIŠNJA NAGRADA “MILOVAN GAVAZZI” HRVATSKOG ETNOLOŠKOG DRUŠTVA ZAOSTVARENJA U 2012. GODINI u kategoriji “znanstveni i nastavni rad” dodijeljena je dvjema knjigama: Doc. dr. sc. Jelena Marković, Pričanja o djetinjstvu: Život priča u svakodnevnoj komunikaciji Knjiga doc. dr. sc. Jelene Marković, Pričanja o djetinjstvu: Život priča u svakodnevnoj komuni- kaciji, tiskana je 2012. godine u izdanju Instituta za etnologiju i folkloristiku, Zagreb. Knjiga je folklorističke provenijencije, no autorica je izašla iz okvira disciplinarnih ogra- da, koristeći inovativne postupke u kojima je ostvarila izniman stupanj re' eksivnosti u odno- su na istraživačku poziciju, kao i uvriježene metode (otvoreni intervju, sudjelovanje s proma- tranjem). Koristila je nove metode (autoetnogra" ja u odnosu na osobno iskustvo povezano s istraživanom temom, asocijativna metoda istraživanja autobiografskog pamćenja). Ti su postupci u radu, zajedno sa, u spomenutim disciplinama, uvriježenim postupcima, sustav- no problematizirani i rede" nirani i takvi primijenjeni na istraživanje. Autorica je temeljito i kritički propitala povijest, interese i dosege istraživanja dječje usmenosti i usmenosti o dje- tinjstvu (ali dijelom i usmenosti za djecu) u hrvatskoj etnologiji i folkloristici, promatrajući mimoilaženja i preplitanja ključnih koncepata koji su relevantni za istraživanje pričanja o dje- tinjstvu djece i odraslih, dakle, djetinjstva i usmenosti. Precizno i iscrpno je odredila srodne koncepte pričanjima o djetinjstvu poput životne povijesti, životne priče, osobne pripovijesti, pripovijesti o osobnom iskustvu, pričanja o životu, svakidašnja pričanja, autobiogra" je te ih postavila u odnosu na vlastito istraživanje pričanja o djetinjstvu, što je važan doprinos znano- sti. Knjiga predstavlja rijetko uspješan i inovativan spoj sustavnog interdisciplinarnog znan- stvenoga rada (tzv. temeljnih istraživanja), nastavnog rada, kao i uspješnog i inovativnog rada na popularizaciji i promidžbi znanosti gdj

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments