Affordable Access

Premsa local i comarcal

Authors
Publisher
Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

PREMSA LOCAL 1 COMARCAL Jaume Guillamet S'ha dit que els anys de la 11 República marquen l'kpoca d'or de la historia de la premsa i del periodisme catali i és un fet difícil de discutir. Aquests anys són la culrninació d'un segle llarg d'evolució de la premsa catalana en un sentit clararnent modem i contemporani, sobre el coixí previ d'un segle i mig de provatures anteriors, la més reeixida de les quals no fou sinó l'encara vivent Diari de Barcelona, a punt de fer dos-cents anys el 1992. La premsa local i comarcal és una part substancial d'aquesta historia i d'aquest seu moment de mixima esplendor que commemoren aquests dies. Fa cinquanta anys, mig segle doncs, que acabava d'emmudir no tan sols ailo que anomenariem amb propietat la premsa republicana, sinó tota la premsa catalana en sentit historie. La nova historia que estava comencant era tota una altra. Avui, amb la perspectiva, és ben evident aqueil tail. La premsa del franquisme va ser bastida sobre les estructures més resistents d'aquelles ruines, perb de manera ben diferent a Barcelona que a la resta de Catalunya. A la capital van reaparkixer els principals diaris identificables amb la nova situació. Grans diaris d'empresa i conservadors com La Vanguardia (Espa- ñola de 1939 a 1977) i El Noticiero Universal, un diari monirquic, el Diario de Barcelona, i un de carlí, El Correo Catalán. La premsa oficial, falangista, es conforma d'entrada amb una posició marginal per als seus dos diaris, un dels quals era bastit sobre les runes de la vella Solidaridad Obrera dels anarquistes. No fou així a les altres ciutats, on la nova premsa fou del tot oficial. No hi hagué opció a continuitat de cap dels dians de dretes, els únics, sens dubte, que hi podien aspirar. Les impremtes de la premsa republicana i d'esquerres, confiscades, serviren per fer els nous periodics falangistes. Quk diferenciava la premsa comarcal de la barcelonina per produir aquests efectes? Potser el nivel1 de transformació. La premsa d'empres

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F