Affordable Access

3201 Sayılı Kanunun Kapsamında Yabancı Devletlerde Çalışan Türk Vatandaşlarının Ülkeye Kesin Dönüşlerinde Türkiye'de Sosyal Güvenlik Hakkından Yararlanmaları

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Sosyal Bİlİmler (Genel)

Abstract

Microsoft Word - Yabancý Devlette Çalýþma.doc 83 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 4, Sayı:2, 2002 3201 SAYILI KANUNUN KAPSAMINDA YABANCI DEVLETLERDE ÇALIŞAN TÜRK VATANDAŞLARININ ÜLKEYE KESİN DÖNÜŞLERİNDE TÜRKİYE’ DE SOSYAL GÜVENLİK HAKKINDAN YARARLANMALARI Yurt Dışında Geçen Çalışma Sürelerinin Borçlanmasında Türk Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Başvurma Süresi Ve Buna İlişkin Sorunlar Mahkemenin Verdiği Hüküm Karşısında Sosyal Sigortalar Kurumu’ nun Tutumu ve Söz Konusu Kararların Işığında Bilirkişi Raporun Değerlendirilmesi Dr. Hüseyin Ali Sadruleşrafi * Kavram Sosyal Güvenlik kavramı genellikle 19. Yüzyılda başlayıp 20 asırda popülerliği giderek artan bir biçimde hızlanıp kurumsallaşan sosyo - ekonomik ağırlıklı önemli temel insan haklarından birisi olarak ortaya çıkmıştır. Zamanla “Sosyal Güvenliğe” duyulan gereksinim, “Sosyal Devlet” sisteminin yapısının gelişimine paralel olarak gerek bireysel ve toplumsal yaşamda, gerekse ulusal ve uluslararası bazda insanoğlunun yadsınamaz asli dayanak ve temel güvencelerinden birisini oluşturmuştur1. I – Kaynaklar * Dokuz Eylül Üniversitesi Adalet Yüksekokulu ve Hukuk Fakültesi “Devletler Özel Hukuku” öğretim üyesi. 1 )Toplumsal güvenliğin ve politikaların tarihsel gelişimi hakkında geniş ve kapsamlı bir araştırma için bak. Talas, Cahit, Toplumsal Politika,Ankara 1990. 84 Sosyal güvenlik kavramının hem uluslararası, hem de ulusal düzeyde temel bir hak olarak tanınıp önemsenmesine bağlı olarak belli başlı ana kaynaklarına her iki hukuk alanında rastlanmaktadır. En önemlilerine özetle deyineceğiz2. A - Uluslararası Kaynaklarda Sosyal Güvenlik kavramının uluslararası alanda, evrensel boyutta temel bir hak olarak ortaya çıkışına başta “1948 tarihli “İnsan Hakları Evrensel Bildirisi” nin 22. maddesi ve devam ede gelen birkaç maddesinde çok geniş boyutta ilan

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F