Affordable Access

La medallística terrassenca de postguerra (1939-1970)

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Article 13 LA MEDALLISTICATERRASSENCA DE POSTGUERRA (1939-1970) Rafael Comas i Ezequiel En el darrer número de Terme, en què vam tractar la medallística terrassenca anterior a la Guerra Civil,' ja vam fer unes consideracions generals sobre l'evolució de les medallístiques catalana i terrassenca des dels seus inicis fins a l'actualitat, a les quals ens remetem per no ser reiteratius. Pel que fa a la medallística de la postguerra, assenyalàvem que podíem dividir-la en dos períodes, la línia de separació dels quals passaria pel fmal de la dècada dels anys seixanta, a partir dels quals es va iniciar un esclat en l'edició de medalles. Aquest sobtat creixement tenia dues causes, una d'econòmica i una altra de sociopolítica. D'una banda, es van generalitzar les medalles de fosa, procés de fabricació que consisteix a reblir els motlles amb metall fos; aquesta tècnica permet reduir els costos de pri- mera matèria i de fabricació i aconseguir, per conseqüència, un sensible abaratiment del preu de les medalles. De l'altra, a principis dels anys setanta es van obrint escletxes en el règim polític espanyol, que permeten que la societat civil recuperi protagonisme i s'incrementin les activitats extraoficials, una part de les quals aniran acompanyades del seu corresponent testimoni medallístic. Respecte del període de la postguerra (1939^-1970), que ara tractarem, constatem una primera etapa en què les medalles fabricades amb encunys modelats exprés són excepcionals. Fins al 1950 trobem només quatre medalles d'aquest tipus i totes quatre corresponen a actes oficials; la resta de medalles d'aquesta primera dècada són medalles de sèrie,^ de format reduït, amb els textos gravats manualment" i que en gran majoria responen a partici- pacions en competicions esportives o a premis d'aquestes competicions. L'explicació de la pobra encunyació medallística d'aquests anys la trobem en les penúries econòmiques de la immediata postguerra, però també en la feble vida de la societat

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments