Affordable Access

Zoonoze koje se prenose hranom

Authors
Publisher
ZADRUŽNA ŠTAMPA, d.d.
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Casopis dio02.indd 1Dr.sc. Mirza Hadžiosmanović, redoviti profesor, Zavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, Zagreb. ZOONOZE KOJE SE PRENOSE HRANOM Hadžiosmanović1, M. Posljednjih godina sve se više ističe značenje zoonoza koje se prenose hranom. Svjedoci smo značajnih epidemija u različitim dijelovima svijeta, pojavi do sada nepoznatih zoonoza koje ugrožava- ju zdravlje ljudi i životinja. Zbog navedenih razloga Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u zajednici sa Svjetskom organizacijom za hranu i poljoprivredu (FAO) poduzela je niz mjera u prometu živih životi- nja i namirnica animalnog podrijetla. Uviđajući aktu- alnost navedene problematike Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u zajednici s Hrvatskom agencijom za hranu i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva u srpnju 2005. godine organizirao je Okrugli stol na temu “Značaj zoonoza koje se prenose hranom”. Rasprava je potaknuta izlaganjima domaćih stručnjaka i gošće dr.sc. Hilde Kruse, jedne od najpoznatijih svjetskih stručnjaka, ravnateljice Centra za zoonoze u Norve- škoj. Program okruglog stola obuhvatio je sljedeće teme: - Monitoring i kontrola zoonoza i antimikrobna rezi- stencija – Norveška iskustva (dr.sc. Hilde Kruse, Centar za zoonoze u Norveškoj); - Veterinarsko-sanitarni nadzor u Hrvatskoj (prof. dr.sc. Mirza Hadžiosmanović, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu); - Principi analize rizika u sigurnosti hrane (doc.dr.sc. Boris Antunović, Vedran Poljak, dr.med., Hrvatska agencija za hranu); - Veterinarsko javno zdravstvo i novi higijenski paket Europske unije (Ksenija Boroš, dr.vet.med, Uprava za veterinarstvo, MPŠVG); - Pravilnik o praćenju zoonoza (Sanja Šeparović, dr.vet.med., Uprava za veterinarstvo MPŠVG); - Značaj zoonoza u humanoj medicini (prof.dr.sc. Darko Ropac, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu). Nakon izlaganja održana je rasprava o različitim problemima vez

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments