Affordable Access

Competir o cooperar? Beneficis dels comportaments no competitius

Publisher
administrador Contenido digital educativo creado catalogado y financiado con fondos FEDER dentro del expediente 796/08
Publication Date
Keywords
  • Col·Laboració
  • Cooperació
  • EstratèGia
  • Treball En Equip
  • Resolució De Conflictes
  • Companyonia

Abstract

Recurs didà ctic on s'enfronta a l'alumnat a determinats problemes perquè descobreixi d'una manera prà ctica l'eficà cia de la cooperació a l'hora de resoldre un problema i, fins i tot, la inviabilitat de resoldre'l de manera satisfactòria sense la col·laboració amb els altres.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments