Affordable Access

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОСІБНИК ЯК ДЖЕРЕЛО ДОКУМЕНТОЗНАВЧОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Authors
Publisher
НАУ-друк
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Гуманітарні науки 95 УДК 016:002 (043.2) Туницька Г.Ф. Національний авіаційний університет, Київ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОСІБНИК ЯК ДЖЕРЕЛО ДОКУМЕНТОЗНАВЧОЇ ІНФОРМАЦІЇ Робота сучасного документознавця пов’язана з відбором релевантної його потребам інформації з різних джерел – первинних та вторинних документів. Це актуалізує проблему аналітичного опрацювання інформації у сфері документознавства. Створення бібліографічних посібників забезпечує фахівців документознавчої галузі структурованою і узагальненою інформацією, тому над вирішенням цього актуального питання інтенсивно працюють такі науковці, як М. С. Слободяник, І. Б. Матяш, С. Г. Кулешов, В. В. Бездрабко, О. А. Політова та інші. Метою нашої розвідки є систематизація знань про канали забезпечення документознавчою інформацією. Колективом Національної парламентської бібліотеки України підготовлено ретроспективний бібліографічний посібник «Українське документознавство: 1991-2011». У цьому виданні зібрано відомості про наукові праці документознавчої тематики, які вийшли друком в окреслений хронологічний період в Україні та за її межами. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик уміщує систематизовану інформацію про видання й публікації з широкого спектра проблем українського документознавства і в цілому відображає доробок провідних вчених та наукових колективів України. Понад 1650 бібліографічних описів укладачами згруповано у семи розділах: теорія і методологія документознавства; теорія документа; керування документацією; електронне документознавство; документознавча професіологія; професійні комунікації; персоналії. Описи документів усередині розділів та тематичних підрозділів згруповано за типологічним принципом у чотири блоки: монографії та навчальні посібники; автореферати дисертацій; окремі праці та навчально-методичні посібники, результати аналітичних досліджень, розробки, рекомендації; наукові статті. За основу групування бібліографічних описів у цьому посібнику укладачами використано кл

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F