Affordable Access

Diocletian's palace from the 4th to 7th century in the light of ceramic finds

Authors
Publisher
The Zagreb Archaeological Museum
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

I. DVORŽAK SCHRUNK: Dioklecijanova palača od 4. do 7. st., VAMZ, 3.s., XXII 91-105 (1989) 91 IVANČICA DVORŽAK SCHRUNK University of Minnesota, 310 Folmell Hali, Minurapolis, 55455 Minnesota, U.S.A. DIOKLECIJANOVA PALAČA OD 4. DO 7. STOLJEĆA U SVJETLU KERAMIČKIH NALAZA UDK 904:738.6(497.13) "03/06" Izvorni znanstveni rad Od 1968. do 1974. godine vođena su jugoslavensko-američka sistematska istra- živanja u jugoistočnom dijelu Dioklecijanove palače u Splitu, u suradnji s Urbanističkim zavodom Dalmacije iz Splita i Universitv of Minnesota iz Min- neapolisa. Nalazi fine kasnorimske importirane keramike i amfora, evidenti- ranih tijekom sedam sezona iskopavanja, nedavno su publicirani u dvije posljednje knjige u seriji izvještaja o zajedničkim istraživanjima (Split V i Split VI). Rezultati detaljne studije fine keramike pružili su priliku da se pokuša pri- donijeti rasvjetljavanju jednog razdoblja u životu Palače koje oskudijeva pisanim historijskim izvorima, a koje je ključno za postupnu transformaciju Palače u urbanu sredinu, kao i za kasnoantičke prilike na našoj obali. Uspore- đujući keramičke nalaze s historijskim izvorima i modernim interpretacijama, autor pruža kratak osvrt na ekonomski život i demografske prilike u Palači od smrti cara Dioklecijana oko godine 313. pa do druge polovice 7. stoljeća, kada prestaje import fine keramike i amfora. Pravci i intenzitet trgovine mediteran- skom keramikom mijenjali su se prema političkim i ekonomskim prilikama u carstvu. Tijekom tri stoljeća poslije Dioklecijana i do osnutka Splita, Palača je bila kontinuirano nastanjena i uključena u tokove trgovine i kulture kasnog carstva na Mediteranu. Antički i srednjovjekovni izvori koji se odnose na Dioklecijanovu palaču u raz- doblju od 4. do 7. stoljeća vrlo su oskudni i sumarni. Na osnovu tih izvora ili svojih istraživanja moderni su istraživači i historičari iznijeli različita, pa i oprečna mišljenja o ekonomskim prilikama i stanovnicima u Palači u tom vremenu. Sudbina Palače poslije c

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F