Affordable Access

Regionalni aspekt privrednog razvitka i privredna reforma

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

NEDELJKO RENDULIĆ REGIONALNI ASPEKT PRIVREDNOG RAZVITKA I PRIVREDNA REFORMA Značaj intraregionalnih pitanja za ostvarenje ciljeva privredne reforme Opitamalan privredni razvitak zavisi ne samo od usklađenosti izmedu pojedinih privrednih djelatnosti (oblasti) i grana već i od odgovarajuće teritorijalne usklađenosti. · U dosadašnjoj našoj praksi planiranja, kao i cjelokupnom privrednom razvitku, »granski« aspekt i odgovarajuća struktura, imali su primat. Granski aspekt je bio ne samo teorijski bolje obrađen već mu je i u prak- si posvećivana daleko veća pažnja negoli teritorijalnom aspektu. Potreba za odgovarajućom teritorijalnom usklađenošću nameće se sa- ma po sebi jer se privredni razvitak mora teritorijalizirati, tj. svoju rea- lizaciju doživljava na pojedinim dijelovima državnog teritorija. Dobro su poznati brojni primjeri iz naše prakse privrednog razvitka kada su planske proporcije na saveznom nivou bile sa granskog aspekta dobro postavljene, ali su zbog teritorijalnih neusklađenosti izostali oče­ kivani rezultati. I ne samo da su izostali očekivani rezultati već su često puta izazvani i sasvim suprotni efekti, koji se za razliku od granskog aspekta vrlo teško ispravljaju (npr. problem jedne promašene lokacije). Kod toga treba napomenuti da se neracionalnosti kod teritorijalne strukture ne ispoljavaju tako brzo i uočljivo kao kod granskih struktura, i samim time problem njihovog otklanjanja je daleko teži. Problem teritori jalnih neusklađenosti, odnosno potreba za odgovara- juctm stu n' em skladenosti teri tori· alne .. vako· ze - l 1 ez o zira na nvre 1 s1stem al' u tvenog uprav 1anja pnvre om. kao Ua je to slučaj u našoj zemlji, oni aspekt dobiva naročito na značenju. Na temelju do sada izloženog, moglo bi se shvatiti da se regionalni aspekt privrednog razvitka svodi na probleme pravilnog izbora lokacija. Iako je problem lokacije jedan od elemenata regionalnog aspekta pri- vrednog razvitka, nikako ta dva pojma ne treba identificirati. Isto t

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F