Affordable Access

1403, maig 14. Barcelona

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Bartomeu Martí, mercedari de Barcelona,i els marmessors de Bernat Alegre, ciutadà de Barcelona, custodi del rober del rei Martí, firmen rebut a Bernat Oliver, mercader veí del carrer d'en Carabassa de Barcelona, de 105 lliures barceloneses, preu pel que li han venut en subhasta la casa de dit alegre, situada a l'esmentat carrer

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.