Affordable Access

Oesterparasiet - <i>Bonamia ostreae</i>. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Introduced Species
  • Bonamia Ostreae
  • Ane
  • Belgium

Abstract

Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria Oesterparasiet De oesterparasiet Bonamia ostreae is van oorsprong afkom- stig uit Californië en werd van daaruit via oestertransport geëxporteerd naar Europa (in 1979). Een precieze datum voor de eerste waarneming van de parasiet voor onze kust ontbreekt. De aanwezigheid van de soort is pas in 1998-1999 bevestigd voor de Spuikom in Oostende. In Frankrijk, Neder- land en België verdween de inheemse platte oester Ostrea edulis nagenoeg volledig tengevolge van deze parasiet. Infectie met deze bloedcelparasiet veroorzaakt bij platte oesters ontstekingen, die na 2-3 jaar vaak de dood tot gevolg hebben. Zowel de Japanse oester Crassostrea gigas als de mossel Mytilus edulis blijken resistent. Wetenschappelijke naam Bonamia ostreae Pichot, Comps, Tigé, Grizel & Rabouin, 1980 Oorspronkelijke verspreiding De oesterparasiet kwam oorspronkelijk enkel voor in Californië en werd van daaruit via oester- transporten geëxporteerd naar andere staten in de Verenigde Staten (Washington en Maine), naar Canada (Brits Columbia) en naar Europa [1]. Eerste waarneming in België Deze parasiet moet zich na 1979 ook langs de Belgische kust en in de Spuikom van Oostende verspreid hebben [2]. Een precieze datum voor de eerste Belgische waarneming is echter niet duidelijk, maar de parasiet verspreidde zich - na de eerste observatie in Frankrijk in 1979 – wel razendsnel over gans Europa via het transport van oesters tussen oesterkwekerijen. Nadat een eerste poging (1934-1974) voor het opzetten van een integrale kweek met platte oesters in de Spuikom werd stopgezet door een te slechte waterkwaliteit [3,4], wilde men vanaf 1996 een nieuwe poging wagen. Als men niet zeker is of een nieuwe kweekplaats al dan niet Bonamia-geïnfecteerd is (zoals toendertijd het geval was voor de Spuikom), is het volgens een Europese richtlijn verboden besmette oesters binnen te brengen in dit gebied [5]. Omdat

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F