Affordable Access

Castaneda desapareix

Authors
Publisher
Revista d'etnologia de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Castaneda desapareix I I 1 1 I Josep M. Fericgla 1 Antrapdeg Carlos Castaneda, autor d"'E1s ensenyaments de Don Juan" i altres llibres com "Una realitat separada. Més converses amb Don Juan", va morir el juny de 1999. L'article analitza la seva importancia i la influencia en l'antropologia i en la cultura contemporinies. - - - TraducciB: Lluís Calvo Carlos Castaneda, author of "The Teachings of Don Juan: A Yaqui Way of ICnowledge " and other books as "A separate reality. Further Conversations with Don Juan ", died in June of 1999. The article analyzes his importance and influence in the anthropology and in the contemporary culture. És difícil escriure quelcom nou so- bre l'universal Carlos César Casta- neda Arana sense que sigui una simple invenció, una interpretació personal de l'articulista o sense que sigui una crítica o una mitificació de les que confonen qualsevol rea- litat. Tactarem de fer un petit reco- rregut per la seva biografia recent fins alli on els fets verificats ho permeten. A partir d'aquí, que ca- dascú faci les seves interpretacions. Algunes de les dades han estat aga- fades de les investigacions que Edith Stanley, Patrick Icerkstra y Scott Glover, estudiosos del diari nord-americi Los Angeles Times han fet sobre la mort de Castaneda. La seva vida L'universal autor, conegut amb el nom de Carlos Castaneda, autoa- nomenat "bruixot" seguidor de les tradicions xaminiques dels indis yaqui nord-americans, va morir el 27 d'abril de 1998 a Westwood, EUA, segons comunici la seva ad- vocada Deborah Drooz, qui es pre- senta com amiga de l'escriptor i executora del seu testament. Malgrat l'espessa boira i el mis- teri voluntiriament desarrambats que envolten la vida de Carlos Cas- taneda, se sap que emigri als EUA l'any 195 1, i es diu que havia nas- cut el dia de Nadal de l'any 1925 a S5o Pau10 (Brasil) o a Cajamarca (Perú), segons els relats auto- biogrifics que es vulguin creure. És molt

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F