Affordable Access

Elisabetta Ricciardi, Vita sotto le armi, vita clandestina, Cronaca e silenzio nei diari di un ufficiale (1940-1943), Firenze University Press, Firenze 2010., 223 str.

Authors
Publisher
Croatian Institute of History
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Carlo Riccardi
  • Ratni Dnevnik
  • Drugi Svjetski Rat

Abstract

PRIKAZI KNJIGA ČSP, br. 3., 897.-924. (2011) 900 da će izbiti rat ako na Balkanu ne provede temeljite reforme. Činjenica da je ruska diplomacija planirala stvoriti savez Srbije i Bugarske, koje su se tajnim sporazumom dogovorile o podjeli Makedonije, britanskoj diplomaciji jasno je ukazivala da će prije ili kasnije izbiti rat protiv Osmanskog Carstva, ali ona nije bila spremna suprotstaviti se tim planovima zbog očuvanja savezništva s Rusijom, no nije htjela zauzeti ni izričiti protuosmanski stav koji bi koristio samo Njemačkoj. I Rusija i Francuska kritizirale su Britaniju zbog takvog držanja, ali ona je tek nakon izbijanja rata i velikih teritorijalnih dobitaka balkanskih država, koji su naznačili kraj osmanske vladavine u jugoistočnoj Europi, drastično promijenila smjer u politici i odlučila prihvatiti osvajanja balkanskih država. Time je, prema autorovu mišljenju, napravila veliki korak prema rješavanju balkanske dileme u korist Rusije jer je nakon završetka balkanskih ratova održavanje saveza s Rusijom bio prvenstveni interes Britanije. Kako je postalo jasno da je osman- lijska vladavina u jugoistočnoj Europi završila, glavni cilj britanske politike prema Tur- skoj bio je održavati status quo u njezinim azijskim dijelovima, a tursko nezadovoljstvo ishodom Prvog balkanskog rata nije više moglo računati na britansko razumijevanje i potporu kao u razdoblju prije balkanskih ratova. Knjiga Karla Adama zanimljivo je štivo za sve znanstvenike koji se bave politikom međunarodne diplomacije prema jugoistočnoj Europi početkom dvadesetog stoljeća jer detaljno opisuje manje poznate karakteristike britanske vanjske politike u kratkom razdoblju. Iako sadržajem izravno ne govori o Hrvatskoj, domaćim istraživačima važ- na je zbog razumijevanja političkih odnosa velikih sila do završetka Drugog balkan- skog rata i njihovih političkih stavova uoči izbijanja

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F