Affordable Access

Rimski putevi od Aequuma do Leusabe

Authors
Publisher
The Zagreb Archaeological Museum
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Godina XIV. U ZAflBEBTJ, 1. LISTOPADA 1 8 9 2 . Broj 4. VIESTNIK HRVATSKOGA ARKEOLOGIČKOGA DRUŽTVA. Rimski putevi od Aequuma do Leusabe. 1. Izmedju ostalih rimskih pnteva, što su iz Salone, glavnog grada rimske Dalmacije, vodili raznim smjerom a unutrašnjost iste pokrajine i dalje izvan nje, išao je jedan put preko Grla, Klapavica, izpod КоЪ'щед Brda, preko Dugopolja, Križića, Dicma, Mojanke, iz- točno od Sićana, prema Sinju, i odatle u Čitluk (Colonia Claudia Aequum), skoro istim pravcem, kojim ide i današnja državna cesta. U Aequumu dielio se je taj put na tri grane: na put u Andetrij (Mud), Inalperio i Pelvu. Pravac puta u Andetrij kao i položaj tog mjesta poznat je, dočim pravci ostalih dviju puteva, kao i položaji mjesta, kojima su ti putevi polazili nisu stalno ustanovljeni. Pu­ tevi, što su polazili Inalperijem i Pelvom i ostalim rimskim grado­ vima, koje nam nabrajaju putokazi Antonínov i Tabula Peutinge- riana, sastajali su se na novo u Lensabi, pošto je jedan prošao daljinu od 77 rimskih milja, a drugi daljinu od 58 milja, što po­ kazuje, da je ili jedan išao kraćim i priekim pravcem, ili da je drugi činio veće stranputice. Da proučimo pravce tih dviju važnih puteva iz Aequuma do Leusabe, te da razvidimo položaj pojedinih mjesta, kojima su pro­ lazili, zaputismo se u srpnju ove godine u Bosnu pravcem jednog, a vratismo pravcem drugog od tih puteva. Naša što moguće taČ- nija opažanja na temelju onoga, što je do sada о tim putevima i gradovima pisano, dovedoše nas do sliedećih zaključaka. 2. Pravac rimskog puta, što je išao iz Aequuma dolinom Cetine, preko Uništa i Grahova do Leusabe, bio je ovaj: Iz Aequuma poljem izpod Guberca u Hrvatce, odatle smjerom današnje državne ceste do kuća Lebićevih, kod kojih se je počeo penjati na brieg za kojih 100 m visoko, dok nije došao do mjesta 7 98 Lokva; tu se je spuštao idući sjeverno od kuća Vardićevih u Sat- rićko polje i ovim stizao u Potravlje, gdje je nedvojbeno ležao rimski grad. Taj grad ster

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F