Affordable Access

Türk para politikası bağımsız bir şekilde yönetilebilir mi ? Ekonometrik bir bakış açısı

Authors

Abstract

Özellikle 2006 yılı Mayıs ve Haziran ayları ile 2007 yılı Mart ayında, küresel finans piyasalarında yaşanan dalgalanmalardan en fazla etkilenen ekonomilerden birinin de; Türkiye ekonomisi olduğu anlaşılmıştır. Bu durum, Türkiye ekonomisindeki finansal dengelerin, dışsal şoklar karşısında oldukça kırılgan oldukları yolunda bir izlenim uyandırmaktadır. Bu nedenle, bu çalışma; Türk para politikasının bağımsız bir şekilde belirlenerek yönetilebilirliği hususunda ampirik sonuçlara dayalı bir görüş geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda; Döviz Piyasası Baskı Modeli olarak bilinen parasal bir yaklaşımdan yararlanılmıştır. Söz konusu yaklaşım, bir takım değişiklikler yapıldıktan sonra modern zaman serisi teknikleri yardımı ile 1994:Q3-2006:Q3 dönemi Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri verilerine uygulanmıştır. Elde edilen ampirik bulgular, Türk finans piyasalarında gözlenen dalgalanmaların yurtiçi nedenlerden çok, yurtdışı nedenlerden kaynaklandığını göstermektedir.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments