Affordable Access

Køn og magt i dansk politik og centraladministration

Authors
Publisher
Nordic Council of Ministers
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • KøN Og Magt I Norden
  • Datarapport Om KøN Og Magt I Dansk Politik Og Centraladministration

Abstract

Normal Kön och makt i Norden Del I Landsrapporter Kirsti Niskanen och Anita Nyberg (red.) TemaNord 2009:569 Kön och makt i Norden Del I Landsrapporter TemaNord 2009:569 © Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2009 ISBN 978-92-893-1929-4 Upplaga: 0 Tryckt på miljövänligt papper som uppfyller kraven i den nordiska miljösvanemärkningen. Publikationen kan beställas på www.norden.org/order. Fler publikationer på www.norden.org/publikationer Nordiska ministerrådet Nordiska rådet Store Strandstræde 18 Store Strandstræde 18 DK-1255 Köpenhamn K DK-1255 Köpenhamn K Telefon (+45) 3396 0200 Telefon (+45) 3396 0400 Fax (+45) 3396 0202 Fax (+45) 3311 1870 Det nordiska samarbetet Det nordiska samarbetet är ett av världens mest omfattande regionala samarbeten. Det omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. Det nordiska samarbetet är politiskt, ekonomiskt och kulturellt förankrat och är en viktig partner i europeiskt och internationellt samarbete. Den nordiska gemenskapen arbetar för ett starkt Norden i ett starkt Europa. Det nordiska samarbetet vill styrka nordiska och regionala intressen och värderingar i en global omvärld. Gemensamma värderingar länderna emellan bidrar till att stärka Nordens ställning som en av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga regioner. Innehållsförteckning Förord ................................................................................................................................. 7 Författarpresentation........................................................................................................... 9 1. Køn og magt i dansk politik og centraladministration .................................................. 13 2. Køn og magt i dansk erhvervsliv ............................................................

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments