Affordable Access

"XII Jornadas de Campo de Geografía Física" de l'Asociación de Geógrafos Españoles. Ciudad Real, del 29 al 2 de maig de 1996

Authors
Publisher
Documents d'Anàlisi Geogràfica
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Doc. A d . Geoer. 30, 1997 219-222 ((XII Jornadas de Campo de Geografía Física)) de 1'AsociaciÓn de Geógrafos Espafioles Ciudad Real, del 29 d'abril al 2 de maig de 1996 Jordi Nadal Tersa Universitat Autbnoma de Barcelona. Departament de Geografia. 08 193 Bellaterra (Barcelona). Spain Data de recepció: juny 1996 Data d'acceptació: juny 1996 Resum Els dies 29 d'abril al 2 de maig de 1996 s'han celebrat a Ciudad Real les aXII Jornadas de Campo de Geografía Fisicar, organitzades pel Grupo de Geografia Física de I'AsociaciÓn Espafiola de Geografia (AGE). Igual que en edicions anteriors, les jornades han consistit en treball de camp a les zones d'estudi de la universitat organitzadora, que enguany ha estat la Universidad de Castilla-La Mancha. Els llocs estudiats han estat Los Montes, Lagunas de Ruidera, Campo de Calatrava i diverses zones humides de La Mancha, desenvolupant aspectes biogeografies i geomorfolbgics. Paraules clau: raña, zones humides, paisatge volcinic. Resumen. ~ d L 7 Z J o d de Campo de Geop$a Físicun de la Asociación de Geógrafis Españoks. Ciudad Real, de1 29 de abril a1 2 de mayo de 1996 Los dias 29 de abril al 2 de mayo de 1996 se hari celebrado en Ciudad Real las c a 1 Jornadas de Campo de Geografia Fisicas, organizadas por el Grupo de Geografia Física de la Asociación Española de Geografia (AGE). Al igual que en ediciones anteriores, las jorna- das han consistido en trabajo de campo en las zonas de estudio de la universidad organi- zadora, que este afio ha sido la Universidad de Castilla-La Mancha. Los lugares estudiados han sido Los Montes, Lagunas de Ruidera, Campo de Calatrava y diversas zonas húme- das de La Mancha, llevando a cabo aspectos biogeográficos y geomorfológicos. Palabras clave: raña, zonas húmedas, paisaje volcánico. Resumé. c(XZJournées de Terrain de GPogaphie Physiquew de IAssociation des Géographes Espagnols. Ciudad Real, du 29 avril au 2 mai 1996 Du 29 avril au 2 mai 1996 ont eu lieu a Ciudad Real les ((XI

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F