Affordable Access

CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA BİR SOSYAL HİZMET KURUMU: TÜRKİYE HİMAYE-İ ETFAL CEMİYETİ / A Public Service Institution In The Early Years Of The Republic: Turkish Children’s Protection Society

Authors
Publisher
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Publication Date

Abstract

ÖZET1921’de Ankara’da kurulan Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti, yeni yapılanan Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal hizmet anlayışını ve çocuk davasını gerçekleştirmek için, öksüz, yetim ve kimsesiz çocukları himaye eder.Dönemin zor koşullarına rağmen yurt içi ve yurt dışında hızla teşkilatlanarak şubeler açan Cemiyet, kendisine bağlı çeşitli kurumlarla çok sayıda yetim ve kimsesiz çocuğun maddi ve manevi himayesini sağlar. Cemiyet amaçladığı sağlık, eğitim ve kültür hizmetini çocuk ölçeğinde, anne, aile ve halka ulaştırır.Cemiyet maddi gelir elde etmenin yanında kendi tanıtımını da yapmak amacıyla -özellikle çocuk bayramı ve haftasında- çeşitli sosyo-kültürel etkinlikler düzenler, kapsamlı yayınlar yapar. Uluslar arası organizasyonlara katılır ve çocuk ile ilgili her gelişmeyi yakından takip eder. ABSTRACTTürkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti (The Turkish Children’s Protection Society) established in Ankara in 1921, protects the orphan children in order to handle the child action and comprehension of the social service of the New Turkish Republic and in early Republican.In spite of the hard situations of the period the Society opened several departments in home and abroad keeps financial and moral protection of a lot of orphan children. It leads mother and public in terms of children about health, education and culture as its first aim.The Public Institution several socio-cultural activities, comprehensive publications especially in the child festival and its week, makes in the aim of its introduction as well as financial income. In addition this it attends the international organizations and deals with every progresses about children in a very closely.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments