Affordable Access

Svjetska kriza

Authors
Publisher
Institute of Philosophy and Theology of Society of Jesus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

^ESKE su prilike naclošle za Evropu i za čitav svijet. Pojavila se gospodarska kriza, kakove povijest nije doslije doživjela. Uzalud financijeri vijećaju, badava se diplomate posjećuju, državnicima ne pomaže ni to, što skraćuju državne budžete, savez naroda kao da zdvaja, nacijonalni ekonomi proriču, da će bit i još gore. Narodi su se uzdali u svoj tehnički napredak, ali taj kao da im se sada ruga, »Gle, u z d a š se u š t a p t r s k e s l o - m l j e n e , u E g i p a t , na k o j i a k o se t k o n a s l o n i , u ć i će m u u r u k u i p r o b o s t će je.«1 Što da kažemo, kako da prosudimo svjetsku krizu? I. POLOŽAJ I UZROCI. N e z a p o s l e n o s t . Nezaposlenih je bilo više manje sva- gda, barem u rimsko doba. No sada je njihov broj izvanredno po- rastao. U Americi, Engleskoj i Njemačkoj imade preko 22 milijuna neuposlenih osoba, koje bi željele raditi, ali nemaju posla ni zara- de. U Americi su i drugdje smanjili sedmični posao na 3 dana i broj sati dnevnog rada, da tako bude što manje neuposlenih. U Njemačkoj i Engleskoj neuposleni radnici dobivaju državnu potpo- ru, koja je malena prema redovitoj nadnici. Ipak su t i izdaci za državu znatni i osjetljivi. Tako n. pr. Engleska u ovoj godini treba za te potpore 27 i po milijarda dinara. Sada kani i Amerika uve- sti državne potpore za nezaposlene. D r ž a v n i d u g o v i . Sve su države imale goleme dugove i prije svjetskog rata; t i dugovi su se sada samo povećali. Sama Engleska n. pr. duguje preko 101 milijardu dinara. K tomu su pri- hodi svih država jako spali poradi nezaposlenosti, nerada tvornica i slabog izvoza. Engleski su se prihodi sada smanjili za kakvih 8 milijarda din., a drugih 8 milijarda manje prima i uslijed suspenzi- je plaćanja ratne štete po Hoverovu planu. Engleski državni bu- džet ima deficit od 20 milijarda i 390 milijuna din., a taj bi ukuoni deficit porastao u travnju buduće godine na 46 milijarda i 750 mi- lijuna din. To znači bankrot države. N a o r u ž a v a n j a. U vezi s

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments