Affordable Access

"La potencia creadora de la nación": depuració, enquadrament, control i disciplina de la força de treball en una fàbrica tèxtil llanera de Sabadell (1939-1947)

Authors
Publisher
Museu d'Història de Sabadell
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Indústria Tèxtil Llanera
  • Postguerra
  • Sabadell
  • Condicions Laborals

Abstract

"La potencia creadora de la 9'0 nación l depuració, enquadrament, control i disciplina de la forga de treball en una fabrica textil llanera Joan Tafalla i Monferrer Si el feixisme, en definició classica, fou "la dictadura terrorista del gran capital", la depuració de les empreses fou un acte de terrorísme capilhr, realitzat empresa per empresa i lloc de treball per lloc de treball, en que l'empresari, posseit d'un poder atorgat per la violencia fundadora de. Y'Estado nuevo", aconseguia trencar la columna vertebral de la resistencia obrera a l'empresa. Aquesta resistencia obrera bavia trigat decennis a anar-se teixint, coma producte d'una lenta acumulació de forces i d'experikncies vitals empresa a empresa, així com d'una lenta socialització política i sindical en cooperatives, ateneus i sindicats que eren el resultat de molts anys d'es- forsos de milers de persones. Aquesta constitució de la classe, a través de la cultura material i moral, era des- tniida per un acte de violencia extraordinari com era el cop d'estat, la Guerra Civil i el correlat de la victoria feixista: la recuperació del poder polític, social i econbmic dins de l'empresa per part de l'empresari. De la mateixa manera que no es pot explicar el poder social acumulat per la classe obrera abans i durant la Repúbli- ca sense reconeixer els seus microfonaments empresa a empresa, taller a taller i barri a bani, tampoc no es poden explicar les actituds polítiques de la classe obrera catalana en els primers anys quaranta (de rebuig del rkgim, perb de passivitat) sense reconeixer el paper de la depuració dins les empreses, del procés d'enquadra- ment, control i disciplinament de la forca de treball. El present estudi tracta un cas entre milers: l'experiencia de la depuració a Molins Hermanos, empresa textil llanera de Sabadell. Els rnicrofonaments del poder "Entre las glorias de una nación esta su potencia crea- dora. Sabadell honra a España con sus industrias y sus grandes obras sociales." F.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F