Affordable Access

Monografija Žarka Dadića o Ruđeru Josipu Boškoviću

Authors
Publisher
Institute of Philosophy; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Recenzije, prikazi i osvrti, Prilozi 13 (1-2), str. 212-228, Zagreb (1987) 217 može interesirati, a onda i sama hermeneutička problematika. To bi značilo u prvom redu izbjegavati određeni strukovnjački manirizam i tehnicizam u jeziku koji su podnošljivi za stručnjake ali odbojni za publiku inače željnu filozofskog štiva. Bilo bi dobro da autor detaljnije opiše i prikaže kontroverzije oko Vla- čićeve hermeneutike u najnovijoj literaturi na način kako je to učinio u svojim člancima (Novija literatura o Matiji Vlačiću, Gadamerovo razmiš- ljanje o hermeneutici Matije Vlačića Ilirika), što su objavljeni u časopisu Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine (br. 1-2/1983, str. 219- -228, i 1-2/1984, str. 205-211). Tu bi se, naravno, trebalo kratko i kri- tički osvrnuti na najnovije napise o Vlačićevoj hermeneutici i u nas. Tak- vim jednim detaljnijim opisom najnovije kontroverzije oko Vlačićeve her- meneutike u jednom zasebnom poglavlju, knjiga bi dobila: prvo, aktualno- informacijsku vrijednost i drugo, organski uvod u jedan od središnjih Vla- čićevih problema što je tematiziran u drugom poglavlju autorove disertacije pod naslovom Odnos filozofije i teologije u Vlačićevom mišljenju (17-31). FRANJO ZENKO MONOGRAFIJA ZARKA DADICA O RUĐERU JOSIPU BOSKOVICU: BOSKOVIC, ~~Skolska knjiga«, Zagreb, 1987 Prije dvjesta godina, 13. veljače 1787. godine, u Milanu je umro Ruđer Josip Bošković, rođen u Dubrovniku 18. svibnja 1711. U znaku te obljetnice održavaju se razne priredbe i organiziraju mnogi skupovi u zemlji i ino- zemstvu. U zemlji, počevši od malog hercegovačkog seoceta Orahov Do, gdje je još sačuvana rodna kuća njegova oca Nikole, preko njegova rodnog grada Dubrovnika, gdje je održan međunarodni znanstveni skup o Ruđeru Boš- koviću (5-7. 10. o. g.) u organizaciji JAZU, pa do Zagreba, gdje su odr- žana već dva simpozija o Boškoviću, onaj u prosincu prošle godine u or- ganizaciji Filozofsko-teološkog instituta, DI u Zagrebu (materijali s tog simpozija su upravo objavl

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments