Affordable Access

L'Arxiu Històric Municipal de Sant Just Desvern

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Article 05 PAGINES VISCUDES Joan Gironès i Sabaté Membre del CES MISCEL·LÀNIA D'ESTUDIS SANTJUSTENCS Amb aquest títol, que a algú li pot portar reraembrances o recordances d'aque- lles «pàgines viscudes» que, setmanalment, publicava El Patufet amb text de Josep Maria Folch i Torres i dibuixos de Junceda, i que ens van servir de lectura i forma- ció durant la nostra ja llunyana joventut, inicien la present reflexió sobre els records que tenim de la vida i de la manera de viure-la en el Sant Just anterior a la nostra da- rrera Guerra Civil. És clar que la nostra visió és completament diferent de la que poden tenir els joves actuals que conviuen en una població que ha ultrapassat ja els dotze mil habi- tants, aquella mateixa que jo nostàlgicament vull evocar, i que no arribava als dos mil veïns. No teníem els carrers asfaltats, ni hi havia problemes de circulació, però, en canvi, el camp i els conreus es confonien amb els carrers urbanitzats i amb jar- dins plens de verdor i de flors que omplien d'olor tot el poble. Els ametllers de da- vant de les Escoles de l'Ateneu florien anunciant la primavera, així com els nom- brosos rossinyols i les caderneres que amb els seus refilets omplien de música els exuberants pins del Sanatori i de can Meliton. Molts fills del poble eren experts flo- ricultors entre els quals destacaria, tret del roserista Josep Padrosa, que té un carrer dedicat a la seva memòria, el Joanet de cal Mata, ja mort, així com el Florenci Urpí, afortunadament viu. Existien poques indústries en aquells temps: la fàbrica Sanson, algunes bòvi- les, la fabriqueta del carrer Bado, les pastes alimentàries Gaig de la carretera, etc. Els obrers que treballaven a Barcelona, per costum o per motius econòmics, anaven a peu a la ciutat, passant pels Casalots -actualment al carrer de la Creu- pel raval d'Esplugues i fins a Collblanc, on agafaven el tramvia. Naturalment, amb el corres- ponent farcellet on duien el dinar. Un d'ells era el Pepito de cal Bruixa i el se

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments