Affordable Access

Punca Prestasi Pembelajaran Yang Lemah Di Kalangan Pelajar Fakulti Pengurusan Dan Pembangunan Sumber Manusia, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor

Authors
Publisher
Penerbit UTM / UTM Press
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Q Science (General)

Abstract

Kajian Ini Bertujuan Mengenal Pasti Profil Dan Personaliti Pelajar Yang Berprestasi Lemah Di Fakulti Pengurusan Dan Pembangunan Sumber Manusia (Fppsm), Punca-Punca Pencapaian Prestasi Pembelajaran Mereka Dan Jenis-Jenis Latihan Yang Diperlukan. Responden Terdiri Daripada Keseluruhan Pelajar Fppsm Yang Memperolehi Skor Cgpa Kurang Daripada 2.5. Kaedah Pengumpulan Data Dijalankan Dengan Menggunakan Borang Soal Selidik Dan Dianalisis Secara Deskriptif Dengan Menggunakan Perisian Statistical Package For Social Sciences (Spss). Kebolehpercayaan Borang Soal Selidik Adalah 0.659. Hasil Kajian Mendapati Bahawa Kebanyakan Pelajar Berprestasi Lemah Di Fppsm Ini Terdiri Daripada Pelajar Melayu, Berasal Dari Kawasan Luar Bandar Atau Pekan Kecil Dengan Tahap Sosio Ekonomi Keluarga Yang Rendah. Dalam Kajian Ini, Majoriti Daripada Mereka Mempunyai Personaliti ‘introvert’, Memandang Rendah Terhadap Kemampuan Diri Dan Menghadapi Masalah Untuk Menyesuaikan Diri Dengan Teknik Belajar Di Institusi Pengajian Tinggi (Ipt). Kebanyakan Mereka Memerlukan Latihan Bimbingan Kerjaya, Kursus Pengurusan Masa, Kursus Komunikasi Berkesan Dan Kemahiran Belajar Yang Berkesan. Beberapa Cadangan Kajian Untuk Pihak Fppsm Dan Utm Turut Dinyatakan Dalam Kajian Ini.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F